Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Grupa G6

Grupa G6, funkcjonująca od 2003 r., jest nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zrzeszającą ministrów spraw wewnętrznych największych państw członkowskich UE: Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę (od marca 2006 r.).

Grupa stanowi forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji.

W ramach ostatniej polskiej prezydencji w G6 zorganizowane zostało spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Grupy G6 oraz USA w lutym 2014 r. w Krakowie. Kolejne przewodnictwo w Grupie Polska będzie sprawować w drugiej połowie 2016 r.

Mapa serwisu