Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Forum Salzburg

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania Forum Salzburg była Austria. Współpraca w ramach FS rozpoczęła się podpisaniem, w lipcu 2001 r. w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie budowy Wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Ponadto, w 2007 r. powołano Grupę Przyjaciół Forum Salzburg, do której w pierwszej kolejności zaproszone zostały kraje Bałkanów Zachodnich, a następnie Mołdawia.

Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca      w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE.

Państwa członkowskie Forum Salzburg sprawują półroczne prezydencje w kolejności alfabetycznej. Polska sprawowała prezydencję w Forum Salzburg w I połowie 2009 r. oraz w I połowie 2013 r. Ponowne objęcie przez Polskę przewodnictwa w Forum Salzburg planowane jest w II połowie 2017 r.

Mapa serwisu