Regulacje Prawne - Regulacje prawne - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Regulacje Prawne

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o weteranach działań poza granicami państwa - Dz.U z 2011, nr. 205, poz. 1203
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom - Dz. U z 2012, poz. 373
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - funcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu - funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny - Dz. U. z 2012, poz. 375
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom - Dz. U. z 2012, poz. 376
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, legitymacji weterana - funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego - funkcjonariusza - Dz. U. z 2012, poz. 378

Mapa serwisu