Obowiązek meldunkowy

Zniesienie obowiązku meldunkowego

Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie obywatel.gov.pl

Skorzystaj ze strony:  www.obywatel.gov.pl

W dniu 27 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1337), która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa przesuwa termin zniesienia obowiązku meldunkowego na dzień 1 stycznia 2018 r. 

 

Mapa serwisu