2018 - Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2018

Patronaty Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udział w Komitetach Honorowych w 2018 roku

 1. 2018 rok Ogólnopolskie warsztaty historyczne OKM 1940 „Ostaszków – Kalinin – Miednoje” objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjny 1939 r.” w Łodzi, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji, Biura Historii i Tradycji KGP, Policja 997 (Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji), Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi/.
 2. styczeń – grudzień 2018 roku Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pod hasłem „Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! – Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!” objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Związek Banków Polskich, przy współorganizacji Komendy Głównej Policji oraz Federacji Konsumentów/.
 3. 1 marca 2018 roku Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”– objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość w Kozienicach, przy współorganizacji Związku Piłsudczyków RP Koło Kozienice/.
 4. 2 marca 2018 roku Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wojewodę Lubelskiego, przy współorganizacji Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Lublinie oraz Fundacji Instytut Naukowy im. prof. Józefa Litwina/.
 5. 4 marca 2018 roku Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - Szczecin 2018 – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Fundację Polskich Wartości, przy współorganizacji Polskiego Radia Szczecin/.
 6. 7 – 14 marca 2018 roku akcja „Ferie dla Bohatera” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznych 12 Pułku Ułanów Podolskich/.
 7. 15 marca 2018 roku międzynarodowa konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu/.
 8. 20 marca 2018 roku Krajowa Konferencja Naukowa pn. „Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy” – objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, przy współorganizacji Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Transportu Samochodowego, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/.
 9. 22 marca 2018 roku I Kongres Suicydologiczny pn. „Perspektywa zapobiegnia samobójstwom i depresji w Polce” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Minerstwo Zdrowia, przy współorganizacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrii, Uczelni Łazarskiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego/.
 10. 23 marca 2018 roku VI Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Administracji/.
 11. 3 – 8 kwietnia 2018 roku XVII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach – objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach, przy współorganizacji Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału  Straży Granicznej w Raciborzu, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu/.
 12. 14 kwietnia 2018 roku Jubileusz 40-lecia Polskiej Szkoły im. gen. Władysława Andersa w Chicago objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Polską Szkołę im. gen. Władysława Andersa w Chicago/.
 13. 16 – 17 kwietnia 2018 roku X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Szkołę Policji w Pile/.
 14. 20 – 22 kwietnia 2018 roku IV Memoriał śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy współorganizacji Starostwa Powiatowego Strzyżów, Gminy Strzyżów/.
 15. 18 maja – 30 października 2018 roku XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” – udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Euroregion Nysa/.
 16. 28 – 30 maja 2018 roku Finał Centralnego XI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych” objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Zespół Szkół Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, przy współorganizacji Gminy Włoszczowa, Starostwa Powiatowego, Policji, Polskiego Związku Motorowego w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Automobilklubu Kielce/.
 17. 17 – 23 czerwca 2018 roku 47. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic Beskid Żywiecki 2018 – objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, przy współorganizacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK, Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic/.
 18. 18 sierpnia 2018 roku uroczystość plenerowa „HUZARZY W KULIGOWIE. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.”objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowana przez Wójta Gminy Dąbrówka, przy współorganizacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Fundacji „Skrzydła Chwały/.
 19. 18 sierpnia 2018 roku obchody: 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski , 140-lecia Latarni Morskiej w Gąskach oraz VIII Nocy Latarni Morskich objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /organizowane przez Stowarzyszenie Latarnik, przy współorganizacji Urzędu Morskiego w Słupsku/.

Patronaty Sekretarzy Stanu i Podsekretarza Stanu w MSWiA oraz udział w Komitetach Honorowych w 2018 roku

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA

 1. 15 marca 2018 roku międzynarodowa konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” – udział w Komitecie Honorowym /organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu/.
 2. 22 marca 2018 roku I Krajowa konferencja naukowa nt.: „Współdziałanie Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP z siłami układu pozamilitarnego w zakresie wsparcia władz cywilnych w okresie kryzysu i wojny w aspekcie zagrożeń hybrydowych” objęta patronatem honorowym /organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej Wydział Wojskowy/.

Mapa serwisu