Nadzór właścicielski MSWiA

Ogłoszenie nr 1/DEP/2014 o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. z dnia 31 lipca 2014 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 57 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Spraw Wewnętrznych wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa został ogłoszony nabór na członków rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A.

Informacja znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej MSW pod adresem link

Mapa serwisu