Komenda Główna Policji - Grupa MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna Policji

Komendant Główny: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa

tel. (0-22) 621-02-51
fax (0-22) 601-26-70

strona internetowa: www.policja.pl
adres e-mail: sip@policja.gov.pl

Mapa serwisu