Wniosek C - Użytkownicy instytucjonalni - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek C - Użytkownicy instytucjonalni

Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) - Użytkownicy instytucjonalni (środowisko produkcyjne)

Wniosek dotyczy następujących sytuacji:

1. Wydania certyfikatu na karcie kryptograficznej dla użytkowników instytucjonalnych którzy będą korzystać z SRP za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO. Użytkownicy instytucjonalni zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskami kart kryptograficznych, o specyfikacji zgodnej z dokumentem Specyfikacja kart kryptograficznych dla pl.ID, dostępnej na stronie www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centrum-certyfikacji.

2. Zmiany danych np. nazwiska. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 nie przesyła karty do Ministerstwa Cyfryzacji. Na podstawie wniosku zostaną zmienione dane w Centrum Certyfikacji. Po zmianie danych użytkownik zostanie poinformowany, że należy dokonać recertyfikacji. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną inną niż Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 musi wraz z wnioskiem dostarczyć kartę kryptograficzną i sterowniki zawierające bibliotekę PKCS#11.

3. Recertyfikacji - odnowienia certyfikatu. Podstawowym narzędziem do odnowienia certyfikatu zapisanego na karcie kryptograficznej Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 jest strona do recertyfikacji - https://cc.msw.gov.pl. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną inną niż Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 musi wypełnić wniosek wraz, z którym należy dostarczyć kartę kryptograficzną i sterowniki zawierające bibliotekę PKCS#11.

4. Usunięcia użytkownika.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełnienia wniosku. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Po wypełnieniu wniosku należy podać numer token (podczas podawania tokenu należy wpisywać zarówno małe jak i duże litery), a następnie wybrać przycisk Krok 2. Po wyświetleniu następnego ekranu należy wybrać przycisk Drukuj i wydrukować wniosek. Po wydrukowaniu Wniosku należy wybrać przycisk Zapisz.

Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi podpisami prosimy przesłać na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Departament Ewidencji Państwowych

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


1. Wnioskuję o
2. Dane jednostki organizacyjnej
3. Dane użytkownika
4. Dostęp do rejestrów (w załączniku do wniosku należy przekazać kopię decyzji administracyjnej Ministra SWiA umożliwiającej dostęp do danego rejestru)
5. Numer upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze
6. Odbiór osobisty certyfikatu w Ministerstwie Cyfryzacji
Potwierdzam zapoznanie się z dokumentem „Polityce Certyfikacji dla operatorów pl.ID oraz użytkowników SIPR” i z chwilą otrzymania certyfikatów zobowiązuję się przestrzegać zasad w nich zawartych.
*

Mapa serwisu