Wniosek F - Systemy wojewódzkie - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek F - Systemy wojewódzkie

Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) - systemy gmin i województw (środowisko produkcyjne)

Wniosek dotyczy następujących sytuacji:

1. Zapewnienie dostępu dla nowego systemu - w przypadku, gdy wnioskujący składa wniosek po raz pierwszy, lub gdy dotyczy on systemu lub urządzenia innego niż te, dla których posiada obecnie dostęp. Efektem jest zapewnienie dostępu do rejestrów i otrzymanie certyfikatów - na system oraz opcjonalnie na urządzenie.

2. Zmiany danych - w przypadku, gdy wnioskujący składa wniosek o zmianę danych.

3. Recertyfikacji - w przypadku, gdy zbliża się koniec ważności aktualnie używanego certyfikatu (lub certyfikatów).

4. Usunięcie dostępu dla systemu - w przypadku, gdy wnioskujący zaprzestaje korzystania z rejestrów, do których wcześniej uzyskał dostęp. Usunięcie konta wiąże się również z unieważnieniem certyfikatów.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć nośnik, na którym zostaną zapisane dane. Dopuszczalne nośniki płyty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW oraz pamięć flash USB.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełnienia wniosku. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Po wypełnieniu wniosku należy podać numer token (podczas podawania tokenu należy wpisywać zarówno małe jak i duże litery), a następnie wybrać przycisk Krok 2. Po wyświetleniu następnego ekranu należy wybrać przycisk Drukuj i wydrukować wniosek. Po wydrukowaniu Wniosku należy wybrać przycisk Zapisz.

Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi podpisami prosimy przesłać na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Departament Ewidencji Państwowych

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


1. Wnioskuję o
2. Dane jednostki organizacyjnej
Pracownik Urzędu Wojewódzkiego podaje wartość 00
3. Dane osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskującego
4. Dostęp do rejestrów
5. Odbiór osobisty certyfikatu w Ministerstwie Cyfryzacji
Potwierdzam zapoznanie się z dokumentem „Polityka Certyfikacji dla urządzeń infrastruktury pl.ID” i z chwilą otrzymania certyfikatów zobowiązuję się przestrzegać zasad w nich zawartych.
*

Mapa serwisu