Wniosek o certyfikat do systemu SRP - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek o certyfikat do systemu SRP

Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) - użytkownicy aplikacji ŹRÓDŁO (środowisko produkcyjne)

Wniosek dotyczy następujących sytuacji:

1. Wydania certyfikatu na karcie kryptograficznej dla urzędników. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć kartę kryptograficzną o specyfikacji zgodnej z dokumentem Specyfikacja kart kryptograficznych dla pl.ID, dostępnej na stronie www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centrum-certyfikacji.

2. Zmiany danych np. nazwiska. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 nie przesyła karty do Ministerstwa Cyfryzacji. Na podstawie wniosku zostaną zmienione dane w Centrum Certyfikacji. Po zmianie danych użytkownik zostanie poinformowany, że należy dokonać recertyfikacji. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną inną niż Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 musi wraz z wnioskiem dostarczyć kartę kryptograficzną i sterowniki zawierające bibliotekę PKCS#11.

3. Recertyfikacji - odnowienia certyfikatu. Podstawowym narzędziem do odnowienia certyfikatu zapisanego na karcie kryptograficznej Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 jest strona do recertyfikacji - https://cc.msw.gov.pl. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną inną niż Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 musi wypełnić wniosek wraz, z którym należy dostarczyć kartę kryptograficzną i sterowniki zawierające bibliotekę PKCS#11.

4. Usunięcia użytkownika. Jeżeli użytkownik wykorzystywał kartę kryptograficzną Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810, która została przekazana przez MSW / MSWiA lub Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z wnioskiem musi dostarczyć kartę kryptograficzną.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełnienia wniosku. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Po wypełnieniu wniosku należy podać numer token (podczas podawania tokenu należy wpisywać zarówno małe jak i duże litery), a następnie wybrać przycisk Krok 2. Po wyświetleniu następnego ekranu należy wybrać przycisk Drukuj i wydrukować wniosek. Po wydrukowaniu Wniosku należy wybrać przycisk Zapisz.

Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi podpisami prosimy przesłać na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Departament Ewidencji Państwowych

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


2. Dane jednostki organizacyjnej
Pracownik Urzędu Gminy lub USC podaje siedmiocyfrowy kod TERYT, a pracownik Urzędu Wojewódzkiego podaje dwu cyfrowy kod Województwa
Pracownik Urzędu Wojewódzkiego podaje wartość 00
3. Dane użytkownika
4. Odbiór osobisty certyfikatu w Ministerstwie Cyfryzacji
Przyjmuję do wiadomości uregulowania zawarte z "Polityce Certyfikacji dla operatorów pl.ID oraz użytkowników SIPR" i z chwilą otrzymania certyfikatów zobowiązuje się przestrzegać zasady z niej zawarte.
*

Mapa serwisu