Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

EUCPN organizuje co roku oraz konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję dobrych praktyk. Wydarzenie te odbywają się, co do zasady, w grudniu każdego roku. Za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiada kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, który wybiera temat Konkursu i konferencji.

2015 rok

W 2015 r. za organizacją Konkursu odpowiadał Luksemburg. Tematem Konkursu była „Cyberprzestępczość”. Po przeprowadzeniu eliminacji krajowych w MSWiA,  do konkursu ECPA zgłoszono projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy” -  „Cyberprzemoc w szkołach”. Ponadto, w ramach wymiany dobrych praktyk, przekazano do EUCPN dwa projekty, które zostały wyróżnione w eliminacjach krajowych tj. Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie - „Cyberdżungla” oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”.

2016 rok

W 2016 roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna była Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem konkursu było „Zapobieganie przestępstwom wobec osób starszych” (ang. Prevention of crimes committed on elderly people). Laureatem nagrody został czeski projekt „Senior Academy”. Polskę reprezentował projekt „Bezpieczna przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Urzędu Miasta Katowice.

2017 rok

W roku bieżącym za organizację konkursu odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r. Tematem konkursu  jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.  Jak co roku, każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu. DKS MSWiA jest odpowiedzialny za organizację eliminacji krajowych do tego konkursu. Szczegóły w zakładce aktualności.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu