Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.05.2012

Senat przyjął zmiany w emeryturach mundurowych

24 maja br. Senat przyjął ustawę dotyczącą zmian w emeryturach mundurowych. Wcześniej, 11 maja br. ustawę przyjął Sejm, a 20 kwietnia br. Rada Ministrów. Projekt ustawy został przekazany do Kancelarii Prezydenta. Funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby w przyszłym roku, będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby.

Zmiany w emeryturach mundurowych przewidują, że:

  • prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby;
  • minimalny wiek emerytalny to 55 lat, a minimalny staż służby to 25 lat, a nie jak do tej pory 15 lat. Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat zagwarantuje prawo do emerytury;
  • podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia.

Funkcjonariusze nadal będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

Zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy.

Mapa serwisu