Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 15 marca 2012

Pięć lat programu rządowego „Razem bezpieczniej”

Podczas pięciu lat realizacji programu rządowego „Razem bezpieczniej” (w latach 2007-2011) dofinansowano 225 projektów na łączną kwotę 15 mln zł. Koordynatorem programu, który promuje bezpieczne zachowania, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 15 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu w 2011 r.

W spotkaniu wzięli udział minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, komendant główny policji Marek Działoszyński oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Celem wieloletniego programu rządowego „Razem bezpieczniej”, którego realizację przewidziano na lata 2007-2015, jest m.in. wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Co roku na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Razem bezpieczniej” przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe przeznaczanych jest 3 mln zł. Podczas pięciu lat realizacji programu (w latach 2007-2011) dofinansowano 225 projektów na łączną kwotę 15 mln zł.

- Naszym obowiązkiem jest wspierać organizacje pozarządowe i lokalne inicjatywy z poziomu rządu, zmieniać prawo na lepsze oraz przekazywać środki finansowe - powiedział minister Jacek Cichocki podczas konferencji. Szef MSW podziękował wszystkim organizacjom, samorządom i osobom zaangażowanym w program „Razem bezpieczniej”. - Dziękuję przede wszystkim za to, że Państwu „chce się chcieć” - powiedział minister. Podkreślił również, że działania prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży pozwalają na uniknięcie w przyszłości wielu tragicznych sytuacji. - Dzięki skutecznej prewencji służby takie jak policja mają potem mniej zadań do wykonania - podsumował minister spraw wewnętrznych.

Program „Razem bezpieczniej” to m.in. ogólnopolskie kampanie społeczne takie jak: „Rowerem bezpiecznie do celu”, „Bezpieczne wakacje”, czy „Profilaktyka a Teatr” (Przystanek PaT). W ramach corocznego Przystanku PaT, organizowanego wspólnie przez MSW oraz Komendę Główną Policji, młodzież bierze udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych (m.in. odbywają się zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne i recytatorskie). W zeszłym roku VI Przystanek PaT odbył się w Ostrołęce na Mazowszu. W 37 warsztatach artystycznych uczestniczyło ponad 2 tys. młodych ludzi z całej Polski. Tegorocznym miastem-gospodarzem VII Przystanku PaT będzie Lubliniec w województwie śląskim. MSW w ramach programu „Razem bezpiecznej” przekaże 150 tys. zł dofinansowania na organizację Przystanku PaT w tym roku.

W całym 2011 r. w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej” dofinansowano 43 projekty na łączną kwotę prawie 2 mln 700 tys. zł. Poza tym przeznaczono 100 tys. zł na nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych”, a kolejne 100 tys. zł na realizacją projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna - Nie przegraj!”. Około 100 tys. zł zostało też zabezpieczonych na realizację projektu „Polska gościnność również na stadionach”, jako elementu programu „Jestem Kibicem przez duże K”.

Podczas konferencji minister spraw wewnętrznych wręczył statuetki „Lidera programu Razem bezpieczniej” za 2011 r. Tytuł „Lidera Programu Razem bezpieczniej” przyznawany jest organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom aktywnie zaangażowanym w realizację programu. W tym roku statuetki otrzymali: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Uniwersytet Łódzki oraz Urząd Miasta Łódź, Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje i Program 1 Polskiego Radia.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod tytułem „Razem bezpieczniej na rzecz dziecka w Roku Janusza Korczaka”. Nawiązuje w ten sposób do uchwały Sejmu RP z 16 września 2011 r., zgodnie z którą rok 2012 został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka.

/Zdjęcia: Andrzej Tomczuk, pat.policja.gov.pl/

Mapa serwisu