Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.03.2012

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2011 roku doszło do ponad 40 tysięcy wypadków drogowych, w których rannych zostało ponad 49 tysięcy osób, a ponad 4 tysiące zginęło. W porównaniu do 2010 roku o ponad tysiąc zwiększyła się liczba wypadków drogowych. W 2011 roku więcej osób zostało też rannych i zginęło w wypadkach drogowych. 8 marca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania”. Podczas spotkania zostały przedstawione m.in. najważniejsze działania realizowane przez policję, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2011 roku doszło do 40 065 wypadków drogowych i w porównaniu do 2010 roku jest to wzrost o 1233 wypadki. W ubiegłym roku wzrosła także liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych oraz osób rannych. W 2011 roku 49 501 osób zostało rannych w wyniku wypadków drogowych, a 4 189 straciło życie. W roku 2010 rannych było 48 952 osoby, a 3 907 osób zginęło. 

W ubiegłym roku do największej liczby wypadków doszło w województwach: mazowieckim – 5 130, śląskim – 5 031, małopolskim – 4 364, łódzkim – 4 266. W wyniku tych wypadków w województwie mazowieckim zginęło 712 osób, a 6 148 zostało rannych, w województwie śląskim zginęło 347 osób, a rannych zostało 6 111 osób, w województwie małopolskim zginęło 312 osób, a rannych zostało 5 425 osób, w województwie łódzkim zginęły 322 osoby, a rannych zostało 5 231 osób.

Do największej liczby wypadków w roku ubiegłym doszło w czerwcu – 3 969, w tym miesiącu odnotowano też największą liczbę rannych – 4 873. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w grudniu – 453. Styczeń 2011 roku był natomiast miesiącem, w którym było najmniej wypadków – 2 159, osób rannych – 2 750 oraz ofiar śmiertelnych – 226.    

Najczęściej do wypadków dochodziło pod koniec tygodnia. Tylko w piątki doszło do 6 656 wypadków, w których rannych zostało 8 070 osób. Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że najczęściej do wypadków dochodziło w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, w tym czasie doszło do 14 457 wypadków.

Warto podkreślić, że w 2011 roku do największej liczby wypadków doszło przy dobrych warunkach atmosferycznych – 26 710. Kierowcy czując większy komfort jazdy, rozwijali większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku dawało tragiczne skutki. W wypadkach, które miały miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych rannych zostało 32 599 osób, a zginęło 2 716 osób.

Rok 2011 to także rok, w którym najczęściej dochodziło do zderzeń pojazdów w ruchu – 19 698 tego typu zdarzeń. W wyniku zderzenia pojazdów najwięcej osób zostało też rannych – 27 277 oraz straciło życie – 1 658. Dużą liczbę wypadków stanowiło również najechanie na pieszego – 10 936 wypadków, w których rannych zostało 10 200, a 1 394 osób zginęło.

W ubiegłym roku zdecydowaną większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. Spowodowali oni 32 188 wypadków, w których zginęło 2 841 osób, a 41 803 osoby zostały ranne. Największą liczbę wypadków wśród kierujących spowodowali kierowcy samochodów osobowych – 24 573.

Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami było:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9 179 wypadków,
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 8 572 wypadków,
  • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych – 4 515 wypadków,
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 2 198 wypadków.       

W 2011 roku ujawniono 183 488 kierujących pojazdami, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jest to wzrost w porównaniu do 2010 roku o 17 603 osoby. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 2 717 wypadków, w których 300 osób zginęło, a 3 753 osób zostało rannych.

Podczas odbywającego się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych spotkania zaprezentowano najważniejsze działania, które były realizowane w 2011 roku, na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie umożliwiło analizę przyczyn wypadków drogowych oraz wymianę doświadczeń – dobrych i sprawdzonych praktyk oraz przyszłych planowanych rozwiązań.

Policja prowadzi działania zarówno profilaktyczne, jak i kontrolne, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cyklicznie organizowane są wzmożone kontrole drogowe podczas wyjazdów i powrotów na święta oraz długie weekendy. Prowadzone są działania „Bezpieczny Weekend”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”.

Zarówno w ubiegłym roku, jak i obecnie, najistotniejszymi obszarami działania policji jest kontrola kierowców pod kątem m.in.: przestrzegania ograniczeń prędkości, przestrzegania zakazu kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, stosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów przez pieszych
i rowerzystów.

W ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa m.in. ruchu drogowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizuje program Razem Bezpieczniej. W ramach tego programu MSW wspólnie z policją prowadzi m.in. ogólnopolską kampanię Rowerem bezpiecznie do celu, która skierowana jest do dzieci i młodzieży. Głównym celem kampanii jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów.

Krajowa Rada BRD prowadziła m.in. kampanię „Prędkość zabija. Włącz myślenie.”, która zwracała uwagę na zagrożenia jakie powoduje jazda z nadmierną prędkością. Kampania miała na celu także wywołanie publicznej dyskusji, na temat tego co można zrobić, aby spadek liczby wypadków drogowych był stałą tendencją. Emitowano spoty telewizyjne, policjanci rozdawali ulotki edukacyjne.

Organizatorami seminarium były Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Instytut Transportu Samochodowego, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.