Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 22.12.2010

2,1 tys. km dróg lokalnych w 2011 roku

Szef MSWiA Jerzy Miller zatwierdził dotacje na drogi lokalne dla samorządów z całej Polski na łączną kwotę około 1 mld zł. Dofinansowanie z budżetu państwa pozwoli zmodernizować lub wybudować w 2011 roku blisko 2,1 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Można się spodziewać, że liczba inwestycji będzie wyższa dzięki oszczędnościom poprzetargowym. W latach 2009-2010 zaoszczędzone w ten sposób środki umożliwiły realizację zadań na znacznie większą skalę niż pierwotnie zakładano.

W 2011 roku zostanie zrealizowanych 680 inwestycji, obejmujących blisko 2,1 tys. km dróg lokalnych (około 868 km gminnych i ponad 1,2 tys. km powiatowych). Wśród projektów na przyszły rok jest 217 wniosków „powodziowych”. 157 z nich dotyczy dróg gminnych, a 60 powiatowych. Samorządy będą mogły szybciej przeprowadzić prace remontowe i wybudować nowe drogi dojazdowe dla mieszkańców gmin i powiatów poszkodowanych przez żywioł. Decyzją rządu z sierpnia br. ocena wniosków z terenów dotkniętych przez powódź była prowadzona według szczególnych zasad. Takim projektom przyznawano automatycznie 10 dodatkowych punktów.

Podczas dwóch dotychczasowych edycji rządowego programu, dzięki blisko 2 mld zł dofinansowania z budżetu państwa wybudowano, wyremontowano lub przebudowano już około 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym 2,4 tys. km tras gminnych i 3,2 tys. km powiatowych. To wszystko w ramach 2,2 tys. inwestycji (około 1430 gminnych i 770 powiatowych). Z programu skorzystało do tej pory prawie 1,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem w ramach całego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 może zostać zmodernizowanych lub wybudowanych około 8 tys. km dróg gminnych i powiatowych, czyli o 2 tys. km więcej niż pierwotnie zakładano. Uzyskanie takiego wyniku będzie możliwe, jeśli w przyszłym roku samorządom uda się zrealizować inwestycje drogowe na poziomie z lat 2009-2010.

Listy wniosków z poszczególnych województw zakwalifikowanych do realizacji w 2011 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA w zakładce Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

******

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 to inicjatywa ministra spraw wewnętrznych i administracji z października 2008 roku. Program tzw. schetynówek jest dodatkowym źródłem pieniędzy na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniają się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także zwiększają atrakcyjność gospodarczą regionów. Program przewiduje bowiem finansowanie połączeń sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

W latach 2009 – 2011 na realizację programu budżet państwa co roku przeznacza do 1 mld zł dotacji celowej, a jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 1 mld zł środków własnych.

Mapa serwisu