Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 17.12.2010

65-lecie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Geodezja jest jedną z tych dziedzin, w których bardzo wyraźnie widać rozwój technologii na przestrzeni lat – powiedział Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji z okazji 65-lecia działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Jednym z najważniejszych zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest aktywny udział w budowie elektronicznej administracji poprzez realizację szeregu projektów technicznych i legislacyjnych – powiedział podczas spotkania Jerzy Miller szef MSWiA.

Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji, wspólnie z Jolantą Orlińską Głównym Geodetą Kraju, wręczył honorowe odznaki „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”. Odznaczenia otrzymało łącznie 27 osób. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych, pracownicy samorządu oraz pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W spotkaniu udział wzięli także Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA i Sławomir Brodziński szef Służby Cywilnej, a także m.in. przedstawiciele uczelni (Warszawskiej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej), instytucji (Marynarki Wojennej, Sił Zbrojnych RP, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz organizacji związanych z geodezją i kartografią (Instytutu Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno – Kartograficznych).

Spotkanie odbyło się 16 grudnia br. w Warszawie.

Główny Urząd Pomiarów Kraju, pierwszy urząd zajmujący się sprawami geodezyjnymi, powstał 30 marca 1945 r.

W 1952 r. zlikwidowano Główny Urząd Pomiarów Kraju, a na jego miejsce utworzono Centralny Urząd Geodezji i Kartografii, podległy Prezesowi Rady Ministrów. W 1956 roku utworzono Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Od 2007 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in. nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów, inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Mapa serwisu