Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.12.2010

O mniejszości tatarskiej w Polsce

Sprawy tatarskiej mniejszości etnicznej w Polsce były omawiane na spotkaniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera z sekretarzem generalnym Organizacji Konferencji Islamskiej Ekmeleddinem Ihsanoglu. W rozmowach, które odbyły się w środę (8 grudnia) w MSWiA uczestniczył także sekretarz stanu Tomasz Siemoniak.

Ekmeleddin Ihsanoglu przebywa w Warszawie w związku z międzynarodowym sympozjum dotyczącym sytuacji muzułmanów w Europie Środkowej i Wschodniej. W obradach biorą udział przedstawiciele mniejszości muzułmańskich z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Mołdawii, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji i Słowenii, a także goście specjalni z Niemiec, Austrii, Szwecji, Danii oraz Arabii Saudyjskiej.

Podczas spisu powszechnego z 2002 roku przynależność do tatarskiej mniejszości etnicznej zadeklarowało 447 obywateli polskich, w tym w województwie podlaskim - 319, pomorskim - 28, mazowieckim – 22 i wielkopolskim - 20. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką i Gdańsk.

Tatarzy przybyli na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV wieku z terenów Złotej Ordy i Krymu. Największe skupiska ludności pochodzenia tatarskiego były w Mińsku, Trokach, Słonimie, Wilnie oraz na Podlasiu. Tatarzy zasłużeni w służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej nagradzani byli nadaniami ziemskimi oraz szlachectwem.

Najstarszą organizacją zrzeszającą polskich Tatarów jest działający od 1925 roku Muzułmański Związek Religijny. Przewodniczącym Najwyższego Kolegium Związku jest obecnie mufti Tomasz Miśkiewicz. W ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego działa 9 gmin wyznaniowych posiadających osobowość prawną.