Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 26.08.2010

Oświadczenia majątkowe samorządowców

W związku z pytaniami w sprawie terminu składania oświadczeń o stanie majątkowym przez radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia poniższe wyjaśnienia. Stanowisko resortu trafiło już do wojewodów, którzy nadzorują jednostki samorządu terytorialnego.

STANOWISKO MSWiA

Mapa serwisu