Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 04.08.2009

Codziennie na polskich drogach młodzi kierowcy zabijają 3 osoby! – druga odsłona kampanii „Użyj wyobraźni”

Ta odsłona kampanii skierowana jest do młodych kierowców i dotyczy problematyki powodowanych przez nich wypadków drogowych.

W konferencji udział wzięli m.in.: gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, nadkom Rafał Kozłowski – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP, Jacek Zalewski – Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Andrzej Grzegorczyk – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Piotr Batogowski i Przemysław Bogdanowicz z Agencji BBDO.

„Użyj wyobraźni" – to hasło przewodnie ogólnopolskiej kampanii społecznej, zainicjowanej przez Biuro Ruchu Drogowego KGP, nastawionej na zmianę mentalności użytkowników dróg. Akcja ta ma zaintrygować, ale przede wszystkim edukować kierowców, pieszych i motocyklistów. "Użyj wyobraźni" to pierwszy tak duży projekt na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowany przez polską Policję.

Partnerami kampanii są Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, PZU SA, agencja reklamowa BBDO Warszawa, a patronat medialny sprawują portale: onet.pl oraz ścigacz.pl.

Celem pierwszego etapu kampanii – motocykliści - było sprowokowanie wśród motocyklistów dyskusji na temat bezpiecznej jazdy.
Motocykle stają się coraz bardziej popularnym środkiem lokomocji. W ubiegłym roku doszło do blisko 2900 wypadków z udziałem motocyklistów, z czego prawie 1200 to zdarzenia, których sprawcami byli sami motocykliści. „Te liczby szokują – powiedział Komendant Matejuk – ale są symptomy poprawy. Jednak same działania policji nie wystarczą, potrzeba zmiany świadomości użytkowników dróg”.

W czerwcu tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008, nastąpił prawie 40 % spadek liczby wypadków spowodowanych przez motocyklistów.
Dla jak najszerszego rozpropagowania kampanii uruchomiona została strona internetowa www.uzyjwyobrazni.pl, na której dostępne są projekty plakatów i bannery poświęcone bezpiecznemu zachowaniu na drodze.
Kampania zyskała szeroki oddźwięk medialny, na dziesiątkach forów motocyklowych oraz ogólnych portalach rozgorzała dyskusja. Kampania została nagrodzona w konkursie Marketingu Bezpośredniego Golden Arrow.

Obecna odsłona kampanii „Użyj wyobraźni” skierowana do młodych kierowców (18-24 lat), którzy statystycznie częściej niż inny użytkownicy dróg są sprawcami wypadków, ma na celu uświadomienie, że prowadzenie samochodu nie jest zabawą a ryzyko tragedii jest bardzo duże.

Codziennie na polskich drogach młodzi kierowcy zabijają 3 osoby! W 2008 r. młodzi kierowcy spowodowali 9357 wypadków, w których zginęło 1018 osób a 13 588 zostało rannych. Głównymi przyczynami tych wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Statystyki z ostatnich lat wskazują, że młodzi kierowcy, podobnie zresztą jak kierujący motocyklami, najczęściej powodowali wypadki w miesiącach wakacyjnych, podczas trwania weekendów.

Okolicznościami towarzyszącymi wypadkom powodowanym przez tą grupę użytkowników dróg są brak doświadczenia połączony często z brawurą, przecenianiem własnych umiejętności, chęcią zaimponowania rówieśnikom, brakiem wyobraźni oraz skrajną nieodpowiedzialnością. Czasami dochodzą do tego narkotyki i alkohol.

Młodzi kierowcy powinni zrozumieć, że samochód to nie tylko zabawa ale także ryzyko, że muszą jeździć ostrożniej, że biorą na siebie odpowiedzialność. Także ich bliscy (rodzina, znajomi) powinni wywierać na młodych kierowcach ciągłą presję aby jeździli mniej ryzykownie.

Również w tej odsłonie kampanii głównym narzędziem aktywizacji grupy docelowej pozostaje strona www.uzyjwyobrazni.pl. Podczas trwania kampanii na ulicach naszych miast pojawią się bilbordy, których szokująca niekiedy treść ma zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze będą służyć też ulotki i spoty reklamowe.

Jesienią tego roku ruszy kolejna odsłona kampanii „Użyj wyobraźni” adresowana do pieszych i rowerzystów, czyli uczestników ruchu drogowego najbardziej narażonych na wypadki.

Niezwykle sugestywne a czasami szokujące środki zastosowane w kampanii mają zaintrygować, pobudzić do myślenia, wciągnąć do dyskusji a w efekcie końcowym skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze.