Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.07.2008

Uruchomienie dostępu polskiej Policji do bazy danych DNA Interpolu za pomocą Międzynarodowego Portalu DNA

30 lipca b.r. w Wydziale Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie odbyło się uroczyste uruchomienie dostępu polskiej Policji do jednego z głównych instrumentów Interpolu – bazy danych DNA – za pomocą międzynarodowego Portalu DNA.

W spotkaniu i prezentacji wzięli udział m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Adam Rapacki oraz Komendant Główny Policji - nadinspektor Andrzej Matejuk i dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji.

- Polska jest 22  krajem, który ma dostęp do Międzynarodowego Portalu DNA – powiedział podczas prezentacji Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk. - W celu uzyskania dostępu do bazy danych DNA, polska policja musiała spełnić wiele wymogów i wdrożyć odpowiednie procedury.

- Likwidacja kontroli na granicy spowodowała, że wiele przestępstw nasi przestępcy popełniają poza granicami. Również coraz częściej mamy do czynienia z przestępczością cudzoziemców w Polsce. Stąd pilna potrzeba integracji europejskiej, wymiany informacji, wymiany danych - powiedział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki.

Dostęp do bazy danych DNA Interpolu to m.in. efekt dobrych relacji międzynarodowych MSWiA i znakomitej opinii polskiej Policji. Kwestia udostępnienia instrumentów Interpolu polskim Policjantom była tematem rozmów jakie w europejskiej siedzibie organizacji we francuskim Lyonie w kwietniu b.r. prowadził Wiceminister Adam Rapacki.
Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki i Komendant Główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk spotkali się w siedzibie Interpolu w Lyonie z sekretarzem generalnym Ronaldem K. Noble. Wśród omawianych tematów znalazły się m. in. plany udostępnienia instrumentów policyjnych Interpolu poza Krajowe Biuro Centralne organizacji w Warszawie. Dzięki temu funkcjonariusze policji z tzw. "pierwszej linii" na terenie całego kraju będą mogli korzystać z międzynarodowych baz danych.

Od kwietnia do czerwca 2008 r. w Komendzie Głównej Policji trwały prace nad dostosowaniem infrastruktury technicznej oraz wypracowaniem rozwiązań organizacyjnych i prawnych, aby umożliwić polskiej Policji dostęp do bazy danych DNA Interpolu w trybie on-line, z zachowaniem bezpieczeństwa przesyłanych danych.

W lipcu 2008 r. Baza Danych DNA prowadzona przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP posiada odpowiednie warunki techniczne do wymiany danych z Bazą Danych DNA Interpolu. Standardy oznaczanych na użytek polskiej bazy profili genetycznych są zgodne z obowiązującymi w Interpolu (ESS/ISSOL). W celu wypełnienia norm jakościowych związanych z wykonywanymi w CLK KGP badaniami genetycznymi uzyskano wszelkie istotne certyfikaty krajowe i międzynarodowe (ISO 9001, ISO 17025, GEDNAP). Przetwarzanie danych w Bazie Danych DNA odbywa się w oparciu o wdrożoną i rygorystycznie przestrzeganą politykę bezpieczeństwa. Biuro Łączności i Informatyki KGP uruchomiło łączność z Bazą Danych DNA Interpolu poprzez łącze I 24/7 (za pomocą szyfrowanej sieci SDH). Biuro Prawne i Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGP wydały opinie o braku przeszkód prawnych dotyczących wymiany danych DNA, zarówno od strony przepisów prawa karnego procesowego, ustawy o Policji jak i ustawy o ochronie danych osobowych. Polska Policja spełniła więc wszystkie wymogi konieczne do podpisania umowy z Interpolem dotyczącej wymiany danych DNA.

14 lipca 2008 r. Komendant Główny Policji, nadinsp. Andrzej Matejuk podpisał dokument o nazwie Karta DNA– (DNA Charter) umożliwiający polskiej Policji swobodny dostęp w trybie on-line do zasobów bazy profili DNA Interpolu poprzez aplikację o nazwie Międzynarodowy Portal DNA (International DNA Gateway). Karta DNA stanowi podstawę prawną dla wyspecjalizowanego transferu danych.

Baza Danych DNA Interpolu powstała w 2003 r. w celu umożliwienia krajom członkowskim (obecnie jest ich 186) wymiany informacji dotyczących profili DNA uzyskanych w tych krajach w drodze postępowań karnych. Jest to baza o charakterze centralnym i jest ona zarządzana przez Generalny Sekretariat Interpolu, w jego siedzibie w Lyonie (Francja). Składa się ona z tzw. zapytań o sprawdzenie (DNA Search Request), przesyłanych do Interpolu z Narodowych Centralnych Biur Interpolu. Zapytania zawierają profil genetyczny sprowadzony do postaci zapisu alfanumerycznego (ciągu cyfr) oraz informację o rodzaju zdarzenia. Wymiana danych następuje poprzez porównywanie przesłanych profili DNA z profilami nadesłanymi jako zapytania z innych krajów. Porównania mogą dotyczyć zarówno niezidentyfikowanych profili DNA pochodzących ze śladów ujawnionych na miejscach przestępstw, jak i zidentyfikowanych profili pochodzących od konkretnych osób (podejrzanych, skazanych). W ten sposób można w logiczny sposób połączyć ze sobą niezidentyfikowane profile pojawiające się na miejscach zdarzeń w kilku krajach, a nawet przypisać im tożsamość konkretnego sprawcy, który w jednym z nich mógł zostać uprzednio zidentyfikowany.

W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza profile genetyczne:

  1. osób wymienionych w art. 74 i 192a k.p.k., tj. oskarżonych, podejrzanych, osób podejrzanych oraz innych osób, co do których brak było przesłanek do usunięcia z akt sprawy i zniszczenia pobranego od nich lub utrwalonego materiału dowodowego,
  2. osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość,
  3. zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
  4. śladów nieznanych sprawców przestępstw, na przykład śladów znalezionych na miejscu przestępstwa, gdy ich pochodzenia nie można przypisać do konkretnej osoby. 

Mapa serwisu