Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.07.2008

„Przejrzysta Polska – Przejrzysta Ukraina”. Polsko – ukraińskie seminarium

Podsekretarz Stanu w MSWiA - Pan Witold Drożdż - wziął udział w polsko – ukraińskim seminarium poświęconemu funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Dwudniowe spotkanie jest częścią projektu „Przejrzysta Ukraina. Budowanie efektywnej i etycznej samorządności na Ukrainie”, który realizują wspólnie polsko – ukraińscy partnerzy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a na Ukrainie Instytut Demokracji im. Filipa Orlika.

Seminarium otworzyła Barbara Imiołczyk – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

- Witam przedstawicieli organizacji, które działają na rzecz samorządności Ukrainy, witam trenerów, ekspertów, dziennikarzy. Zebrała nas tu wspólna pasja, tą pasją jest demokracja i budowanie przyszłości kraju w oparciu o wspólne wartości: prawa człowieka, wolność i model państwa działającego na zasadzie pomocniczości. Wierzymy, że wspólnie uda nam się zbudować program „Przejrzysta Ukraina” i pracować razem przez wiele kolejnych lat. Mam nadzieję, że ten projekt będzie małą cegiełką w gmachu wspólnej Europy – przywitała zebranych Barbara Imiołczyk.

Wiceminister MSWiA – Pan Witold Drożdż – potwierdził, że polsko - ukraińskie programy współpracy ponad regionalnej, mają znaczenie strategiczne. Przypomniał, że reforma administracji publicznej w Polsce ma charakter ciągły i z jednej strony dotyczy restrukturyzacji technologicznej, w tym wdrażania nowych technologii informacyjnych, z drugiej zaś strony ma związek z promowaną przez obecny gabinet dalszą decentralizacją kraju i przekazywania samorządom nowych uprawnień.

- Jestem przekonany, że w trakcie realizacji programu dużo się od siebie nauczymy. Jako osoba odpowiedzialna za propagowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, mam szczególną satysfakcję, ponieważ istotną częścią projektu są nowe technologie. Z tym większą satysfakcją będą obserwował dalszy rozwój projektu. – powiedział m.in. Witold Drożdż, uznając program za niezwykle cenny.

Wśród zaproszonych gości głos zabrał m.in. Wiaczeslaw Tolkowanow członek Biura Komitetu Zarządzającego Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, kierownik departamentu współpracy międzynarodowej, rozwoju inwestycyjnego i integracji europejskiej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Ukrainy.

Założenia projektu „Przejrzystej Ukrainy”  przedstawili wspólnie, ukraiński koordynator projektu Olena Gazizowa, a ze strony polskiej kierownik projektu - Przemysław Fenrych.

W dalszej części seminarium prof. dr hab. Jerzy Regulski, współtwórca polskiej reformy samorządowej, zapoznał zebranych z polską koncepcją i realizacją idei samorządu. Wykład prof. Regulskiego „Polski samorząd terytorialny – założenia, realizacja, sukcesy i porażki 18 lat funkcjonowania” spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Tuż po wykładzie zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji panelowej pod hasłem „Współczesne dylematy polskiego samorządu”, podczas której ukraińscy goście poznali współczesne problemy polskiej samorządności.

W spotkaniu w Hotelu „Kyriad Prestige” w Warszawie wzięli udział przedstawiciele polskiej i ukraińskiej administracji publicznej, samorządów, organizacji pozarządowych. Stronę polską reprezentowali m.in. prof. Jerzy Regulski, założyciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jeden z twórców samorządu terytorialnego w niepodległej Rzeczpospolitej, Barbara Imiołczyk – Prezes Zarządu FRDL, poseł na Sejm II i III kadencji, Włodzimierz Puzyna - rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej - poseł na Sejm I, II i III kadencji - uczestnik wielu projektów międzynarodowych dotyczących budowy demokratycznych struktur społeczeństwa obywatelskiego na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Gruzji oraz Grażyna Kopińska – od 2000 r. dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego.

Wśród gości z Ukrainy w seminarium wzięli udział m.in.: Wiktor Krawczenko – Zastępca Dyrektora Wykonawczego Zrzeszenia Miast Ukraińskich, autor kilku podręczników akademickich, profesor prawa, Aleksander Sobko – Nesteruk – z Zarządu Fundacji Sprzyjania Rozwojowi Samorządności Lokalnej, Pawło Kozyriew – burmistrz mista Ukrainka, Vice – Prezydent Zrzeszenia Miast Ukraińskich, przewodniczący sekcji małych miast, Olena Gazizowa, ukraiński koordynator projektu, dyrektor Centralnoukraińskiego centrum szkoleniowego Instytutu demokracji im. Filipa Orlika, kierownik projektu „Wdrażanie etycznego i skutecznego zarządzania. Formowanie zasad społecznego monitoringu”.

Celem seminarium było zaprezentowanie polskiego samorządu terytorialnego, przedstawienie założeń i efektów Programu „Przejrzysta Polska” oraz dyskusja nad potrzebami celami i możliwościami wdrażania na Ukrainie Społecznego Programu „Przejrzysta Ukraina”.

Ogólnym celem „Przejrzystej Ukrainy” jest budowa etycznego i efektywnego samorządu na Ukrainie, a zarazem tworzenie przejrzystego systemu zarządzania i jego wdrażanie w organach ukraińskich samorządów. Projekt przyczynia się do rozwoju demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego, z jednej strony przez wprowadzanie zasad partycypacji obywatelskiej, z drugiej przez lepszą współpracę z urzędem i władzami lokalnymi.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań informacyjnych, konsultacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. Oprócz obecnego seminarium w Warszawie, we wrześniu 2008 r. odbędzie się konferencja w Kijowie. W pierwszej połowie października b.r. zorganizowana zostanie seria szkoleń dla ekspertów w Dniepropietrowsku, Czerkasach i Lwowie, a w listopadzie seria szkoleń i wizyt studyjnych ukraińskich ekspertów w Lublinie, Krakowie i Szczecinie. Na stronie internetowej projektu www.prozora.org prowadzone będzie systematyczne doradztwo, konsulting i dyskusja publiczna.

Jednym z efektów projektu będzie publikacja podręcznika Programu „Przejrzysta Ukraina” oraz przygotowanie grona 60 ekspertów regionalnych do realizacji Programu we wszystkich regionach Ukrainy i we współpracy z partnerami polskimi. Eksperci będą dysponowali szczegółowym programem działań, a także instruktażową publikacją pozwalającą na stosowanie programu identycznie na obszarze całego państwa. Do dyspozycji ekspertów oraz władz lokalnych (merostw) zostanie udostępniona strona internetowa, funkcjonująca jako platforma dyskusji publicznej oraz jako e-learningowa platforma edukacyjna. Autorzy projektu mają nadzieję, że „Przejrzysta Ukraina” stanie się także istotnym elementem dyskusji publicznej na Ukrainie, a informacje o akcji i programie znajdą się w ważnych dla władz lokalnych środkach społecznego przekazu.

Mapa serwisu