Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.06.2006

Odwołanie dyrektora Szpitala MSWiA w Łodzi

Doprowadzenie do zwiększenia zadłużenia szpitala, nieracjonalne plany restrukturyzacji i brak działań w celu zakończenia strajku lekarzy to główne powody zwolnienia Wojciecha Szrajbera z funkcji dyrektora szpitala MSWiA w Łodzi - poinformował Jarosław Brysiewicz, podsekretarz stanu w MSWiA odpowiedzialny za resortową służbę zdrowia.

Łódzki szpital MSWiA jest obecnie zadłużony na ponad 36 milionów złotych i zadłużenie ciągle rośnie, mimo dofinansowania przekazywanego szpitalowi przez MSWiA. Zdaniem ministra J. Brysiewicza działania dotychczasowego dyrektora nie były wystarczająco energiczne a zaproponowane przez niego sposoby rozwiązania trudnej sytuacji finansowej ograniczały się do zwolnienia 20- 40 pracowników i zmniejszeniu funduszu płac. MSWiA jako organ założycielski szpitala finansowanego z publicznych pieniędzy nie mogło tego tolerować - podkreślił minister Brysiewicz.

Kierownictwo MSWiA krytycznie oceniło także postępowanie W. Szrajbera przed i w trakcie strajku lekarzy łódzkiego szpitala. Do sporu zbiorowego z lekarzami doszło w łódzkim szpitalu już w lutym, a 9 maja w szpitalu rozpoczął się protest. Ministerstwo od początku interesowało się legalnością protestu, jednak dyrektor W. Szrajber zapewniał, że "wszystko jest w jak najlepszym porządku". MSWiA ponownie poprosiło o zbadanie legalności działań lekarzy, gdy zapowiedziano, że protest przekształci się w strajk okupacyjny.

W tej sytuacji Szrajber zwrócił się o zbadanie legalności protestu do Państwowej Inspekcji Pracy, a po uzyskaniu opinii PIP, że strajk jest nielegalny dyrektor sporządził zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powiadomił też załogę, że protest jest nielegalny. Wydawać by się mogło, że konsekwencją takiego stwierdzenia będą dalej idące kroki i takie środki, które zapewnią przywrócenie stanu zgodnego z prawem w tej placówce. Nic podobnego się nie stało - podkreślił Brysiewicz. Zaznaczył, że zamiast tego dyrektor zawarł ze strajkującymi porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Według ministra Brysiewicza dyrektor Szrajber wykazał się małą kompetencją i zaangażowaniem w rozwiązywanie sporu płacowego z lekarzami, a podpisane bez konsultacji z MSWiA porozumienie powiększy straty szpitala o ok. 90 tys. złotych miesięcznie. Zawarto porozumienie, czyli zaciągnięto zobowiązanie, które popchnie tę placówkę w jeszcze gorsze kłopoty. To wszystko stanowiło podstawę do tego, by rozważyć, czy pan dyrektor jest osobą właściwie reprezentującą organ założycielski - powiedział Jarosław Brysiewicz. Zaprzeczył też, że powodem odwołania W. Szrajbera była jego odmowa wykonania polecenia i zwolnienia strajkujących lekarzy. Dymisja dyrektora W. Szrajbera nie miała nic wspólnego z poleceniem zwalniania pracowników szpitala bo takiego polecenia nie było- zaznaczył minister J. Brysiewicz.

Zwrócił też uwagę, że MSWiA nie mogło tolerować przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej funkcjonariuszom Policji poszkodowanym podczas służby. Z przedstawionych statystyk wynika, że w maju liczba zabiegów wykonywanych przez Szpital spadła o ponad połowę w stosunku do poprzednich miesięcy 2006 r. Przywrócenie liczby zabiegów, a co za tym idzie funduszy na leczenie pozwalających także zmniejszyć zadłużenie szpitala będzie głównym zadaniem nowego dyrektora placówki. Obejmie on swoje obowiązki w najbliższych dniach.