Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.11.2005

Zmiany na kierowniczych stanowiskach w Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i BOR

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwika Dorna, premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał nowych szefów służb podległych MSWiA. Komendantem Głównym Policji został gen. Marek Bieńkowski, Komendantem Głównym Straży Granicznej - płk Mirosław Kuśmierczak, Komendantem Głównym Straży Pożarnej - Kazimierz Krzowski, Szefem Biura Ochrony Rządu - płk Damian Jakubowski.

 

Mapa serwisu