Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.09.2005

Inauguracyjne Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz wręczył nominacje członkom Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W skład komisji weszli przedstawiciele mniejszości: białoruskiej, Czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej, karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, tatarskiej oraz przedstawiciele społeczności posługującej się językiem kaszubskim. Natomiast ze strony rządowej przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości i Edukacji.


Podczas posiedzenia były omawiane m.in., kwestie związane z wysokością i zasadami podziału środków przeznaczonych w projekcie budżetu państwa na 2006r., na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowanie i rozwoju języka regionalnego. Dyskutowano również nad projektem regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W ramach komisji wspólnej będzie funkcjonować zespół do spraw: romskich, edukacji i kultury.

  • Jan Schön Podsekretarz Stanu MSWiA oraz Ryszard Kalisz Minister SWiA
  • Minister Ryszard Kalisz wręcza nominację

Mapa serwisu