Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.09.2005

Spotkanie Ryszarda Kalisza Ministra SWiA z Raymondem Chanem - Ministrem ds. Mniejszości Narodowych Kanady

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz spotkał się dziś, z Ministrem ds. Mniejszości Narodowych Kanady Raymondem Chanem.

Podczas wizyty ministrowie rozmawiali nt. systemu ochrony mniejszości narodowych w Polsce i w Kanadzie. Minister Ryszard Kalisz zaprezentował osiągnięcia rządowego programu ochrony mniejszości romskiej w Polsce.

Minister Raymond Chan przebywał w Polsce, z okazji odbywającego się w Warszawie spotkania przeglądowego OBWE nt. wymiaru ludzkiego.

  • Raymond Chan - Minister ds. Mniejszości Narodowych Kanady oraz Ryszard Kalisz Minister SWiA

Mapa serwisu