Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 18.06.2018

Spotkanie w MSWiA podsumowujące ósmą rundę ocen wzajemnych w Polsce

Szerokie ujęcie sali i uczestników spotkania.

W piątek (15 czerwca br.) w MSWiA odbyło się spotkanie podsumowujące misję ewaluacyjną w Polsce w ramach ósmej rundy ocen wzajemnych, dotyczącej praktycznego wdrażania i działania europejskich polityk w zakresie zapobiegania przestępstwom przeciwko środowisku i ich zwalczania.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele zespołu ewaluacyjnego Unii Europejskiej, będący ekspertami z państw członkowskich UE oraz Sekretariatu Generalnego Rady. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele ministerstw i instytucji krajowych zaangażowanych w prace związane z przygotowaniem Polski do ósmej rundy ocen wzajemnych.

Misja miała miejsce w dniach 11-15 czerwca br. W jej trakcie eksperci odbyli spotkania w Komendzie Głównej Policji, Prokuraturze Krajowej i Ministerstwie Środowiska. Odwiedzili również Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, Oddział Celny „Baza Kontenerowa” Pomorskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Gdyni oraz Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku. Podczas spotkań eksperci mieli możliwość zapoznania się ze stosowanymi w Polsce procedurami m.in. w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu gospodarowaniu odpadami i ich przemieszczaniu.

Zjawisko zanieczyszczenia środowiska naturalnego nielegalnymi odpadami jest szczególnym zagrożeniem negatywnie oddziałującym na życie i zdrowie ludzi oraz zasoby świata roślinnego i zwierzęcego. Polska i Unia Europejska mają świadomość, że współpraca w zapobieganiu tego rodzaju przestępczości jest bardzo potrzebna. Rozbicie zorganizowanych grup uczestniczących w przestępstwach przeciwko środowisku to jeden z priorytetów UE dotyczących zwalczania zorganizowanej przestępczości na lata 2018-2021.

Członkowie misji ewaluacyjnej sporządzą raport dotyczący Polski, który będzie zawierał ocenę polskiego modelu zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko środowisku. 

  • Przedstawiciele strony polskiej.
    Spotkanie w MSWiA podsumowujące ósmą rundę ocen wzajemnych w Polsce
  • Członkowie misji.
    Spotkanie w MSWiA podsumowujące ósmą rundę ocen wzajemnych w Polsce
  • Zdjęcie grupowe uczestników spotkania.
    Spotkanie w MSWiA podsumowujące ósmą rundę ocen wzajemnych w Polsce

Mapa serwisu