Czwartek, 01 marca 2018

722 kandydatów na komisarzy wyborczych

Upłynął termin, do którego mogli się zgłaszać kandydaci na komisarzy wyborczych. Do MSWiA wpłynęły 722 zgłoszenia. Wśród osób, które posiadają wyższe wykształcenie prawnicze i są zainteresowane pełnieniem funkcji komisarza wyborczego, jest m.in. 119 sędziów.

W poniedziałek (26 lutego) zakończył się proces przyjmowania zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych – to właśnie do tego dnia swoje aplikacje mogli przesyłać sędziowie (pozostali kandydaci musieli to zrobić w terminie o tydzień krótszym). Jak informowaliśmy wcześniej, wśród kandydatów na komisarzy wyborczych są m.in. adwokaci (78), radcowie prawni (120) i sędziowie (119) – łącznie do MSWiA wpłynęły 722 zgłoszenia od kandydatów (część z nich nie spełniła jednak wymagań formalnych).

W dniach 24 oraz 25 lutego 2018 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował bezpłatne szkolenie dla kandydatów na komisarzy. 

Przypominamy, że z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), zmianie uległ sposób powoływania komisarzy wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Mapa serwisu