Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 28.12.2017

Informacja o zmianie statusu miejscowości Chełmiec

Rada Ministrów przesunęła o rok termin zmiany statusu miejscowości Chełmiec. Analizując sprawę, wzięto pod uwagę wątpliwości zasygnalizowane w wystąpieniu radnych gminy Chełmiec dotyczące przeprowadzonych konsultacji. Ponieważ nie zostały one wyjaśnione, MSWiA podtrzymało stanowisko przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę tej kwestii, w tym na kolejne konsultacje z mieszkańcami. 

 

Mapa serwisu