Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.10.2017

200 mln zł na pojazdy i sprzęt dla Straży Pożarnej

Min. Zieliński

W siedzibie  Ministerstwa Rozwoju w Warszawie podpisano dziś umowę, która pozwoli dofinansować ze środków europejskich zakup wozów i sprzętu dla Straży Pożarnej. MSWiA reprezentował wiceminister Jarosław Zieliński.

Umowa została podpisana przez gen. bryg. Leszka Suskiego, Komendanta Głównego Straży Pożarnej. Projekt nosi nazwę „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” i będzie realizowany w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. W latach 2017 – 2022 przeznaczy on 200 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wozów do ratownictwa drogowego. PSP zakupi też sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach, który trafi do jednostek na terenie całego kraju.

W ramach projektu, do 2020 r. strażacy otrzymają między innymi:

 • 147 pojazdów różnego typu, w tym wozów dowodzenia i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych;
 • 79 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych;
 • 26 zestawów do oświetlenia terenu akcji.

Jedynie 28% zdarzeń, do których wyjeżdżają strażacy ma związek z pożarami. Znaczna część ich pracy dotyczy wypadków drogowych. Nowy sprzęt pozwoli im lepiej wypełniać te zadania.

 

– Statystyka i doświadczenie mówią, że pierwsza przy wypadkach komunikacyjnych zawsze jest Straż Pożarna – stwierdził minister Zieliński – straż musi mieć sprzęt, wyposażenie i narzędzia. Ten projekt będzie ją w nie wyposażał lepiej niż dotąd. Dzięki temu będziemy mogli czuć się bezpieczniej na drogach.

Nie jest to jedyna inicjatywa, która ma zwiększyć możliwości Straży. PSP i OSP są już objęte Programem Modernizacji Służb Mundurowych, w ramach którego trafi do nich odpowiednio 957 mln i 501 mln zł.

Foto: B.Kosiński/MR

 • Min Zieliński na podpisaniu umowy projektowej
  Min Zieliński na podpisaniu umowy projektowej
 • Min Zieliński na podpisaniu umowy projektowej
  Min Zieliński na podpisaniu umowy projektowej
 • Min Zieliński na podpisaniu umowy projektowej
  Min Zieliński na podpisaniu umowy projektowej

Mapa serwisu