Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.09.2017

MSWiA przekazało gminom 58,6 mln zł na wypłatę pomocy dla poszkodowanych

Do tej pory na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych podczas sierpniowych nawałnic rząd przekazał łącznie 58,6 mln zł. Pomoc finansowa trafiła na konta gmin między innymi z województw: kujawsko-pomorskiego – 22,6 mln zł, wielkopolskiego – niemal 19 mln, pomorskiego – 10,2 mln zł. Wojewodowie czekają na kolejne wnioski od samorządów.

Pomoc finansowa rządu została przekazana wojewodom natychmiast po zakończeniu działań ratowniczych. Wojewodowie z kolei przesłali pieniądze samorządom, które natychmiast miały możliwość wypłacania pierwszych zasiłków do 6 tysięcy złotych.

Rząd jest przygotowany na wypłatę pieniędzy dla poszkodowanych. - Już do dyspozycji samorządów przekazaliśmy 58,6 mln zł. Pieniądze są na kontach gmin. Teraz szybkość wypłacania zasiłków zależy właśnie od poszczególnych samorządów - podkreślił minister Mariusz Błaszczak. To gmina wnioskuje do wojewodów o środki na remont i odbudowę, a wojewodowie przekazują je na konta gmin. To gminy po wydaniu decyzji o wysokości przyznanej pomocy finansowej, rozdysponowują pieniądze do poszczególnych rodzin.

Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył również, że wojewodowie regularnie spotykają się z samorządowcami z poszkodowanych terenów. Mobilizują ich do szybkiego składania wniosków do wojewodów, wydawania decyzji i wypłacania pieniędzy na odbudowę. Wojewodowie zostali też zobowiązani, aby z informacją o przysługującym wsparciu dotrzeć do każdej rodziny. W listach przesyłanych do poszkodowanych znajdują się m.in. numery telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące udzielanej pomocy.

Na konta kujawsko-pomorskich gmin trafiło do tej pory 22,6 mln zł. Środki finansowe otrzymały m.in.:

 •          gmina Żnin - 2,9 mln zł;
 •          gmina Nakło nad Notecią - 2,8 mln zł;
 •          gmina Kęsowo - 1,9 mln zł;
 •          gmina Koronowo - 1,8 mln zł;
 •          gmina Szubin - 1,2 mln zł.

Wielkopolskie samorządy otrzymały w sumie już niemal 19 mln zł. Środki otrzymały między innymi:

 •          miasto Gniezno - 6 mln zł;
 •          gmina Września - 3,2 mln zł;
 •          gmina Borek Wlkp. - 2,9 mln zł;
 •          gmina Gniezno - 1,3 mln zł;
 •          gmina Jaraczewo - 1 mln zł.

Z kolei poszkodowane gminy z Pomorza do tej pory otrzymały w sumie ponad 10,2 mln zł. Środki otrzymały między innymi:

 •          gmina Brusy - 3,4 mln zł;
 •          gmina Chojnice - 1,9 mln zł;
 •          gmina Parchowo - 928 tys. zł;
 •          gmina Czersk - 900 tys. zł;
 •          gmina Dziemiany - 715 tys. zł.

Szef MSWiA zaznaczył, że gminy nie rozdysponowały jeszcze wszystkich przekazanych do tej pory środków finansowych. Z informacji przekazanych przez wojewodów wynika, że np. gmina Brusy ma nadal jeszcze 700 tys. zł na zasiłki dla poszkodowanych, gmina Chojnice – ponad pół miliona zł, gmina Koronowo – prawie 860 tys. zł, a gmina Nakło nad Notecią – 1,9 mln zł.

Przypominamy, że rząd zwiększył pomoc finansową na odbudowę zniszczonych domów ze 100 tys. zł do 200 tys. zł. Po raz pierwszy pomoc w wysokości do 100 tys. zł otrzymają mieszkańcy, którym żywioł zniszczył budynki gospodarcze.