Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 22.01.2016

Nowy małopolski komendant wojewódzki PSP w Krakowie

Wręczenie nominacji

21 stycznia 2016 r., decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie powołany został dotychczasowy zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak. Nominację nowemu komendantowi wręczył wiceminister Jarosław Zieliński

Mł. bryg. Stanisław Nowak zastąpił dotychczasowego małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, który funkcję tę pełnił od 13 maja 2008 r. do 21 stycznia 2016 r.