Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 28.07.2015

CyberPol: czym jest stalking?

Na zdjęciu: osoba pisząca na laptopie z hasłem: #cyberPol

Internet i nowe technologie to nie tylko sposób na poznawanie świata – to także narzędzia, które mogą być wykorzystywane do stosowania przemocy wobec innych.  Wśród nich jest stalking, określany jako uporczywe nękanie lub prześladowanie ofiary. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z NASK i Policją rozpoczęło akcję CyberPol. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznego internetu oraz skuteczniejszą walkę z przestępstwami w sieci.

Stalking określany jest jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, również za pomocą internetu i nowych technologii. Przejawia się m.in. jako powtarzające się nękanie, nagabywanie za pomocą niechcianych SMS-ów lub e-maili albo głuchych bądź obraźliwych telefonów.

Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Odpowiedzialność stalkera wrasta,  jeśli w wyniku jego uporczywych działań pokrzywdzony targnie się na swoje życie. Wtedy może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W 2014 roku policja odnotowała ponad 3 tys. przestępstw związanych ze stalkingiem.  

Program CyberPol

Instytut Badawczy NASK wspólnie z Policją od lat prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci. 16 lipca MSW, NASK i Policja podpisały porozumienie w ramach programu „CyberPol".

Jego głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, zwalczania cyberprzestępczości oraz podnoszenia poziomu świadomości osób korzystających z sieci.

W ramach programu zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy, które będą prowadzone przez specjalistów z NASK. Będą one dotyczyły przede wszystkim zwalczania cyberprzestępstw oraz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Program szkoleń obejmie grupę ok. 1700 funkcjonariuszy, którzy będą podzieleni na 3 grupy ze względu na stopień zaawansowania szkolenia.

Prócz zaawansowanych szkoleń dla funkcjonariuszy z pionów do walki z cyberprzestępczością oraz z kryminalnego, przeszkoleni zostaną policjanci z prewencji. Po zakończeniu szkoleń funkcjonariusze będą przeprowadzać warsztaty w szkołach na temat zagrożeń związanych z internetem.