Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 02.07.2015

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało informatory zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Materiały będą udostępniane w trakcie szkoleń dyrektorów szkół, nauczycieli, ale także administratorów obiektów użyteczności publicznej (np. instytucji czy centrów handlowych). Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach terrorystycznych to jedno z głównych założeń „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Oprócz poradników władze miasta stołecznego Warszawa oraz Komenda Stołeczna Policji przygotowały film pt. "Wtargnięcie napastnika do szkoły". Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, a także zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach. MSW przygotowało broszury zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.

Poradniki pt. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego skierowane są do mieszkańców oraz administratorów i zarządców budynków.

Decyzją resortu wśród kadry dydaktycznej placówek oświatowych, za pośrednictwem Policji podczas specjalnie zorganizowanych szkoleń, rozdysponowany zostanie również film pt. Wtargnięcie napastnika do szkoły wraz z broszurą dot. zasad postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

Poradniki dla administratorów i mieszkańców

Poradnik dla mieszkańców jest zbiorem podstawowych zasad dotyczących właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach, np. jakie działania należy podjąć w przypadku alarmu bombowego, zarówno jeśli informacja ta została przekazana osobiście, jak i telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Dodatkowo w informatorze znajdują się wskazówki, jak zachować się, gdy staniemy się zakładnikami oraz w momencie, gdy do akcji wkroczą już antyterroryści.

Broszura dla administratorów zawiera natomiast praktyczne wytyczne postępowania dla instytucji, m.in. jak działać, gdy dowiemy się o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz jak rozpoznać, że przesyłka, którą otrzymała instytucja, może być niebezpieczna.

Film i informator dla szkół

Specjalne materiały trafią również do dyrektorów szkół i nauczycieli na terenie całego kraju. Oprócz ww. poradników dot. ogólnych zasad zachowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, dystrybuowana będzie także broszura informacyjna dot. zasad postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz film pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły”. Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu. Ponadto materiał zawiera prelekcję funkcjonariusza Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji. Film został przygotowany przez władze miasta stołecznego Warszawa oraz Komendę Stołeczną Policji. Jest rekomendowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Akademię Obrony Narodowej oraz pozytywnie zaopiniowany Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych pod przewodnictwem MSW. Materiały mają stanowić uzupełnienie pomocy dydaktycznych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Powielenie filmu oraz poradników zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019

W celu wzmocnienia przygotowania społeczeństwa oraz służb na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowany został „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019”.

Jednym z głównych celów dokumentu jest także wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń terrorystycznych.

Mapa serwisu