Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.02.2015

Komendant Marek Działoszyński złożył rezygnację

na zdjęciu Teresa Piotrowska i Marek Działoszyński

Dziś (9 lutego) Generalny Inspektor Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji złożył raport odejścia ze służby. Minister Teresa Piotrowska przyjęła rezygnację Marka Działoszyńskiego.

Minister Teresa Piotrowska wystąpiła do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz o odwołanie Marka Działoszyńskiego z funkcji Komendanta Głównego Policji.

Jednocześnie minister Teresa Piotrowska wystąpiła z wnioskiem do premier Ewy Kopacz o powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Policji – nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego, dotychczasowego I - go Zastępcę Komendanta Głównego Policji. 

Mapa serwisu