Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 20 listopada 2014

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych

Na zdjęciu Teresa Piotrowska, Mirosław Schossler i Alicja Tomaszewska

Zaginięcia dzieci i nastolatków, porwania rodzicielskie, system Child Alert w Polsce, funkcjonowanie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych w KGP, wykorzystanie badań DNA przy identyfikacji zwłok NN - to tylko niektóre z tematów dwudniowej konferencji „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundacja ITAKA oraz Komenda Główna Policji.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był problematyce zaginięć dzieci i nastolatków. Co roku w Polsce zgłasza się zaginięcie kilkunastu tysięcy osób. - Wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięciach. W tym roku to już 18 tys. zgłoszeń – w tym ponad 7 tys. dzieci i młodzieży. Najbardziej widoczny jest wzrost zaginięć dzieci najmłodszych, tych do lat 6. W tym roku zanotowaliśmy 488 takich przypadków – poinformowała szefowa MSW Teresa Piotrowska na otwarciu konferencji. Większość osób udaje się odnaleźć – w okresie od stycznia do października br. odnaleziono 18 tys. 242 osoby, w tym 7 tys. 102 dzieci.

Policja cały czas stara się podnosić skuteczności i efektywności prowadzonych poszukiwań osób zaginionych. Ważną rolę w tym zakresie pełni utworzona w Komendzie Głównej Policji specjalistyczna komórka - Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Centrum odpowiada za koordynację, analizę i nadzór nad poszukiwaniami osób zaginionych, obejmującymi zasięgiem cały kraj.

- Zaginięcie osoby bliskiej to traumatyczne przeżycie, tragedia ludzka. Dlatego szczególnie my - policjanci musimy być przygotowani, po pierwsze na właściwy kontakt, właściwe podejście, a potem na prowadzenie skutecznych działań – powiedział nadinspektor Mirosław Schossler, zastępca komendanta głównego policji. Nadinsp. Schossler również podkreślił, że wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięciach. Jeszcze w 2010 r. zgłoszono zaginięcie 15 tys. osób, w tym roku to już ponad 18 tys. osób.

Należy pamiętać, że kiedy zaginie małe dziecko czas odgrywa kluczową rolę. Już rok temu Polska jako jedenasty kraj Unii Europejskiej ogłosiła gotowość operacyjną systemu Child Alert. Ideą tego systemu jest natychmiastowe zaalarmowanie społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach zaginionego dziecka, gdy z okoliczności zaginięcia wynika, że życie, zdrowie lub wolność dziecka jest lub może być zagrożone. W przypadku takich poszukiwań opracowany zostanie w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych komunikat, który następnie będzie szybko rozpowszechniony za pośrednictwem mediów, takich jak np. telewizja, internet, radio. Komunikat będzie również wyświetlany na tablicach multimedialnych oraz w portach kolejowych i lotniczych.

W działaniach zmierzających do odnalezienia osoby zaginionej służby wspierane są przez organizacje pozarządowe. W Polsce czołową organizacją pozarządową wyspecjalizowaną we wspieraniu administracji rządowej w zadaniu poszukiwania osób i wsparcia ich rodzin jest Fundację ITAKA. - Wysoko cenimy ogromny wkład logistyczny, socjalny i prawny organizacji pozarządowych, szczególnie Fundacji ITAKA – podkreśliła minister Teresa Piotrowska. Fundacja ITAKA już od 15 lat poszukuje osób zaginionych i wspiera ich bliskich.

Zaginięcie osoby bliskiej to traumatyczne przeżycie, tragedia ludzka. Dlatego szczególnie my - policjanci musimy być przygotowani, po pierwsze na właściwy kontakt, właściwe podejście, a potem na prowadzenie skutecznych działań

Mirosław Schossler

Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji Itaka poruszyła kwestie telefonu interwencyjnego ws. zaginionych dzieci. Aktualnie telefon taki funkcjonuje w 26 krajach członkowskich UE (m.in. w Polsce) i w 2 państwach poza Unią. Numer 116 000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne z każdej komórki i telefonu stacjonarnego. Przy telefonie dyżurują psychologowie, prawnicy i specjaliści Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA. Rocznie na 116 000 wykonywanych jest ponad 3 tys. połączeń. Na telefon 116 000 najczęściej dzwonią rodzice i opiekunowie zgłaszający zaginięcie dziecka, mogą także dzwonić zaginione dzieci oraz młodzież, która uciekła z domu, a także wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych. Działanie telefonu jest możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Łącznie w latach 2010-2014 na funkcjonowanie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci MSW przekazało 620 tys. zł. (z tego 530 tys. zł z budżetu MSW oraz 90 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa). – Raport Komisji Europejskiej z 2013 r. wyraźnie podkreśla, że linie 116 000 są cennym źródłem informacji na temat zaginionych dzieci – poinformowała prezes Alicja Tomaszewska.

Drugiego dnia konferencji poruszone zostaną kwestie poszukiwania dorosłych zaginionych, w szczególności procedur dotyczących odnalezionych osób NN oraz zwłok NN. Omówione zostaną m.in. procedury identyfikacji zwłok oraz wykorzystywania w tym celu badań DNA. Co roku w Polsce ujawnianych jest około 700 zwłok NN. - Dzięki niedawnej zmianie Ustawy o Policji funkcjonariusze mogą zintensyfikować działania rozpoznawcze i dochodzeniowe w tym zakresie – podkreśliła minister Teresa Piotrowska.

Dodatkowo 20 listopada przypada 25. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. Polska była inicjatorem działań nad stworzeniem tego najważniejszego dokumentu chroniącego prawa dziecka. Dlatego Sejm RP uchwałą z 7 listopada ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

 

 

Infografika pod tytułem:  ZAGINIENI W POLSCE Nagłówek: zdjęcie grupy osób, idącej przez miasto. Postacie są rozmazane. Na tym tle napis: Zaginieni w Polsce. Dalsza część grafiki utrzymana w biało-szaro-pomarańczowych barwach. Zawarte następujące treści:  Każdego roku w Polsce zgłasza się zaginięcie kilkunastu tysięcy osób (dane zilustrowane wykresem liniowym)  W 2010 roku zgłoszono 14 385 zaginięć  W 2011 roku zgłoszono 15 559 zaginięć W 2012 roku zgłoszono 17 969 zaginięć W 2013 roku zgłoszono 19 617 zaginięć W 2014 roku (od stycznia do października) zgłoszono 18 273 zaginięć Kolejna część infografiki zatytułowana: Spora część osób zaginionych to dzieci (dane zilustrowane wykresem liniowym)  W 2010 roku zgłoszono 3 463 zaginięć dzieci  W 2011 roku zgłoszono 4 328 zaginięć dzieci W 2012 roku zgłoszono 6 458 zaginięć dzieci W 2013 roku zgłoszono 7 556 zaginięć dzieci W 2014 roku (od stycznia do października) zgłoszono 7 178 zaginięć dzieci Kolejna część infografiki zatytułowana: Większość osób udaje się odnaleźć (dane zilustrowane wykresem liniowym)  W 2010 roku odnaleziono 14 151 osób, w tym 3 383 dzieci W 2011 roku odnaleziono 15 515 osób, w tym 4 197 dzieci W 2012 roku odnaleziono 17 890 osób, w tym 6 213 dzieci W 2013 roku odnaleziono 19 782 osób, w tym 7 456 dzieci W 2014 roku (od stycznia do października) odnaleziono 18 242 osób, w tym 7 102 dzieci Kolejna część infografiki zatytułowana: Zdecydowanie najczęściej zaginione dzieci to nastolatkowie (dane zilustrowane wykresem słupkowym)  W wieku od 0 do 6 lat zaginęło 488 osób W wieku od 7 do 13 lat zaginęło 886 osób W wieku od 14 do 17 lat zaginęło 5 804 osób  * dane za okres I-X 2014 W następnej części znajdują się dane dotyczące Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.  •     Kilkunastoosobowy zespół policjantów, •     Bieżący monitoring i analiza spraw zaginięć, •     Działania poszukiwawcze, •     Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań, •     Wsparcie analityczne i ekspercie w sprawach dotyczących zaginięć, •     System Child Alert. W następnej części znajdują się dane dotyczące Fundacja ITAKA •     Pomoc dla osób dotkniętych problemem zaginięcia, •     Zapobieganie zaginięciom osób należących do grup zagrożonych, •     Poszukiwanie osób zaginionych w kraju i za granicą, •     Prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji prawno-socjalnej osób zaginionych, •     Prowadzenie bazy danych osób zaginionych,   W następnej części znajdują się dane dotyczące Telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci (116 000) •     Finansowany przez MSW (620 tys. zł od 2010 r.), •     Prowadzony przez Fundację Itaka 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, •     Dyżur psychologów i prawników, •     Telefon jest bezpłatny, •     Około 3 tys. połączeń rocznie.

Infografika - opis alternatywny

 • Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji
  Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji
 • Przemawia Teresa Piotrowska
  Przemawia Teresa Piotrowska
 • Przemawia Teresa Piotrowska
  Przemawia Teresa Piotrowska
 • Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji
  Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji
 • Przemawia Mirosław Schossler
  Przemawia Mirosław Schossler
 • Przemawia Alicja Tomaszewska
  Przemawia Alicja Tomaszewska
 • Podpisanie umowy pomiędzy Fundacją ITAKA a PCK
  Podpisanie umowy pomiędzy Fundacją ITAKA a PCK
 • Podpisanie umowy pomiędzy ITAKA jednostką Straży Pożarnej.jpg
  Podpisanie umowy pomiędzy ITAKA jednostką Straży Pożarnej.jpg
 • Zakończenie pierwszego dnia konferencji
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Mapa serwisu