Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 14.07.2004

Salzburg – spotkanie ministrów spraw wewnętrznych nt. bezpieczeństwa

Obraz– Ryzyko ataków terrorystycznych w Polsce, usytuowanie Agencji ds. Granic oraz nowe obowiązki i korzyści wiążące się z pełnoprawnym członkostwem w Europolu – to niektóre sprawy, jakie interesowały dziennikarzy podczas spotkania z szefem MSWiA Ryszardem Kaliszem i wiceministrem Pawłem Dakowskim.

Minister Kalisz zapewnił, że ryzyko wystąpienia ataku terrorystycznego jest cały czas analizowane przez właściwe służby w Polsce. Na razie brak jest jednak jakichkolwiek przesłanek, aby sądzić, że w najbliższym czasie poziom bezpieczeństwa w kraju się zmniejszy.

Odnosząc się do problemu wymiany informacji pomiędzy krajami, Wiceminister Dakowski, zauważył, że nie ma systemu, który gromadziłby dane będące w posiadaniu różnych instytucji. Istnienie takiej bazy umożliwiłoby łatwą analizę sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Wiceminister Dakowski wyraził też nadzieję, że Agencja Ds. Granic zostanie umieszczona w Warszawie. „Jest to bardzo dobra lokalizacja, ponieważ Polska jest krajem, który ma bardzo długą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej” – powiedział. Wiceminister podkreślił, że wschodnia granica jest coraz lepiej strzeżona, m.in. dzięki pieniądzom pochodzącym z UE.

15-16 lipca w Salzburgu spotykają się ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem rozmów jest zwalczanie zagrożeń terrorystycznych oraz wymiana informacji w tej kwestii.

Posłuchaj fragmentu wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszarda Kalisza (mp3, 0,5 MB)

 

Posłuchaj fragmentu wypowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Dakowskiego (mp3, 0,5 MB)