Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.06.2004

Konferencja służb ochrony osobistej

Obraz07.06.04 - Szef MSWiA Ryszard Kalisz otworzył dziś zorganizowaną przez Biuro Ochrony Rządu, VI Międzynarodową Konferencję Stowarzyszenia Służb Ochrony Osobistej.

Zdaniem ministra spraw wewnętrznych, Biuro Ochrony Rządu jest jedną z najlepszych służb ochrony osób pełniących funkcje kierownicze w państwie. „Spotykam się z takimi opiniami zarówno ze strony amerykańskiej, jaki i ze strony wielu państw europejskich” stwierdził minister Kalisz.

Szef Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Grzegorz Mozgawa otwierając konferencję powiedział, że ostatnie tragiczne wydarzenia na świecie definitywnie zmieniły sytuację na świecie. „Musimy być przygotowani na różne zagrożenia. Uświadomiło to nam, jak bardzo ważna jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń” podkreślił generał Mozgawa.

Służby ochrony osobistej, w trakcie operacji za granicą, mają okazję poznawać się wzajemnie i współpracować. Zacieśnianie więzi pomiędzy oficerami jest niezbędne dla powodzenia każdej tego typu operacji. Konferencja ta jest okazją do spotkania się z przedstawicielami podobnych służb, daje możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy szefami poszczególnych formacji.

W trwającej od 6 do 10 czerwca br. w Warszawie konferencji biorą udział zrzeszeni w „APPS” szefowie i eksperci służb ochronnych z 30 państw całego świata. Zgodnie ze statutem „APPS” konferencje odbywają się w jednym z krajów zrzeszonych. Ostatnie spotkanie miało miejsce w Berlinie w lipcu 2001 roku, planowana na 2003 rok konferencja w Azerbejdżanie nie odbyła się. Polska była kolejnym krajem przewidzianym do organizacji konferencji „APPS”.