Policyjne izby dziecka w Polsce - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 06 lutego 2013

Policyjne izby dziecka w Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeanalizowało przedstawioną przez Komendę Główną Policji koncepcję nowych rozwiązań dotyczących policyjnych izb dziecka. 31 stycznia br. MSW rozmawiało na ten temat z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem.

4 lutego br. MSW w piśmie do komendanta głównego policji poinformowało o rekomendowanych kierunkach zmian dotyczących policyjnych izb dziecka. MSW zaleciło m.in. przeanalizowanie zmian dotyczących izb dziecka w województwach lubuskim i śląskim.Wiceminister spraw wewnętrznych  w rozmowie z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem podkreślił, że dla resortu i policji dobro dziecka jest dobrem najwyższym. Nieletni przebywający w policyjnych izbach dziecka powinni mieć zagwarantowaną nie tylko dobrą opiekę, ale także zajęcia edukacyjne oraz możliwość kontaktu z psychologiem i pedagogiem. Dlatego wszystkie działania realizowane w związku z nową koncepcją funkcjonowania policyjnych izb dziecka będą miały na celu dobro przebywających tam nieletnich.

Policja w zaproponowanej analizie wskazała izby dziecka, które sporadycznie w ciągu roku przyjmują nieletnich oraz takie, w których rocznie przebywa 500-800 nieletnich. Przykładowo w Policyjnej Izbie Dziecka w Słupsku w ciągu całego 2011 r. przebywało 17 nieletnich, natomiast w 2010 r. przez 254 dni w tej placówce nie przyjęto żadnego nieletniego. Z kolei placówka w Katowicach w 2011 r. przyjęła 676 nieletnich, a placówka we Wrocławiu - 552 nieletnich. Należy podkreślić, że w każdej placówce, niezależnie od liczby przebywających w niej nieletnich, musi być zapewniona stała opieka policjantów.

MSW, analizując koncepcję funkcjonowania policyjnych izb dziecka, brało jednak pod uwagę nie tylko obłożenie danej placówki, ale przede wszystkim dobro przebywających tam nieletnich. Dlatego MSW w piśmie do komendanta głównego policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego zwróciło uwagę, że w województwie lubuskim w kontekście planowanej likwidacji Policyjnej Izby Dziecka w Zielonej Górze istnieje możliwość wystąpienia „luki” w południowej części tego województwa. Mimo, że w całym 2011 r. w Policyjnej Izbie Dziecka w Zielonej Górze przebywał tylko jeden nieletni.

MSW zarekomendowało również rozważenie pozostawienia Policyjnej Izby Dziecka w Będzinie. W całym 2011 r. w tej placówce przebywało 217 nieletnich. Izba ta jest oddalona od Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach jedynie o 11 km. Jednak należy podkreślić, że placówka w Katowicach ma bardzo duże obłożenie w skali kraju - w 2011 r. przebywało tam 676 nieletnich.

Resort spraw wewnętrznych zalecił też, aby policja uwzględniła w proponowanych zmianach w funkcjonowaniu policyjnych izb dziecka takie kwestie jak m.in.: umożliwienie w każdej placówce kontaktu nieletniego z psychologiem i pedagogiem (przez 8 godzin dziennie), czy w zależności od potrzeb - badań lekarskich. W placówkach powinna być również prowadzona działalność profilaktyczno-edukacyjna, a ich personel (zarówno policjanci, jak i pracownicy cywilni) powinien przechodzić szkolenia w tym zakresie.

Priorytetem nowej koncepcji funkcjonowania policyjnych izb dziecka w Polsce ma być skierowanie wszystkich oszczędności ze zniesionych placówek na poprawę warunków bytowych nieletnich w pozostałych placówkach.

Aktualnie w skali całego kraju funkcjonuje 29 policyjnych izb dziecka, które łącznie dysponują 543 miejscami dla nieletnich. Najwięcej placówek znajduje się w województwie śląskim - 4, dolnośląskim - 3 oraz mazowieckim - 3. Zgodnie ze wstępną koncepcją Komendy Głównej Policji liczba policyjnych izb dziecka miała zostać zmniejszona z 29 do 19.

W piśmie z 4 lutego br. MSW zwróciło się do komendanta Marka Działoszyńskiego o ponowne przedstawienie koncepcji funkcjonowania policyjnych izb dziecka z uwzględnieniem uwag MSW.

/Źródło zdjęć: Policja.pl/

Mapa serwisu