Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 22 października 2012

MSW skontroluje sytuację cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych

Na polecenie wiceministra spraw wewnętrznych powołano zespół, który przeprowadzi kontrolę w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Zespół ten sprawdzi m.in. przestrzeganie praw osób przebywających w ośrodkach strzeżonych. Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do udziału w wizytach zaproszono również przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Kontrole rozpoczną się w ciągu kilku najbliższych dni.

Kontrole rozpoczną się w ośrodkach w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu, Lesznowoli, Krośnie Odrzańskim.    

Zespół kontrolny, powołany przez wiceministra Piotra Stachańczyka,  szacuje, że wizyty te powinny potrwać od dwóch do trzech tygodni. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MSW, Departamentu Polityki Migracyjnej MSW oraz Straży Granicznej. Ponadto z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych do udziału w wizytach zaproszono przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Zespół oprócz przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach sprawdzi także pozostałe sygnały, które docierały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zgłaszane kwestie dotyczyły m.in. sytuacji dzieci przebywających w ośrodkach, w tym dostępu do edukacji, kontaktu cudzoziemców z bliskimi czy korzystania m.in. z telefonów komórkowych.

Po przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony raport dotyczący sytuacji cudzoziemców w ośrodkach. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zależy na tym, aby własny raport przygotowały również przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Po analizie tych dwóch dokumentów zostaną przygotowane wnioski dotyczące sytuacji osób przebywających w ośrodkach.

Obecnie w ośrodkach strzeżonych Straży Granicznej przebywa w sumie 380 osób. W Białej Podlaskiej jest to 91 osób, Białymstoku – 85 osób, Przemyślu – 85 osób, Kętrzynie – 58 osób, Krośnie Odrzańskim – 38 osób, w Lesznowoli – 23 osoby.

Wszystkich miejsc w ośrodkach jest 651.

Mapa serwisu