Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 26.09.2012

Zmodernizowane Centrum Przetwarzania Danych

26 września 2012 roku zostało oddane do użytku zmodernizowane Centrum Przetwarzania Danych Policji. W uroczystości wziął udział Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych oraz Marek Działoszyński, komendant główny policji.

  • fot. M. Szałajski / KGP

Minister Cichocki wyraził ogromną radość z faktu, iż powstałe Centrum wprowadza policję w nowy etap technologiczny. - Ten budynek pozwala zgromadzić wszystkie systemy w jednym miejscu. To ważne z punku widzenia nie tylko policji, ale także innych służb - podkreślił.

Policja modernizując systemy teleinformatyczne: Krajowy System Informacyjny Policji Stanowisko Wspomagania Dowodzenia, System Wspomagania Obsługi Policji, e-Posterunek, a także utrzymując ogólnokrajowe systemy, m.in. takie jak System Informacyjny Schengen II, Krajowy System Informatyczny, Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, zobligowana jest do zapewnienia optymalnych warunków technicznych do ich eksploatacji. W tym właśnie celu wybudowane zostało profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych Policji (CPD).

Obiekt, którego całkowity koszt budowy to ok. 50 mln zł. został sfinansowany ze środków własnych policji przeznaczonych na inwestycje. Powierzchnia zmodernizowanego obiektu CPD to 2342 metry kwadratowe, w tym komora serwerowa o powierzchni 540 m kwadratowych.

Centrum Przetwarzania Danych Policji umożliwia optymalizację obecnie funkcjonujących systemów informatycznych policji, w tym: centralizację zasobów, poprawę bezpieczeństwa, obniżenie kosztów utrzymania i rozwój techniczny.

Ponadto, oprócz zadań stricte policyjnych, nowo otwarte CPD będzie stanowiło główne centrum przetwarzania danych dla systemów  SISII/VIS, wytypowanych systemów pozostających w gestii ministra spraw wewnętrznych oraz Systemu Powiadamiania Ratunkowego – SI WCPR oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednocześnie w ramach ewentualnych wolnych zasobów CPD, może świadczyć usługi utrzymywania infrastruktury serwerowej dla innych służb i podmiotów administracji publicznej na najwyższym poziomie.

Mapa serwisu